Problem:IOL/2017/i3/ro

From IOL Wiki
< Problem:IOL‎ | 2017‎ | i3

IOL 2017 Problema #3 Kimbundu

Sunt date enunţuri în limba kimbundu şi traducerile lor în limba română:

1. ŋgámónà dìhónʒò mùdìlóŋgà
Eu am văzut banana în farfurie.
2. àlóʒí ásáŋgá djálà mùdìkúŋgù
Vrăjitorii au întâlnit bărbatul în peşteră.
3. ŋgádjà dìhónʒó djámì
Eu am mâncat banana mea.
4. mùdjúlù mwálà ʒìtéténbwà
Sunt stele pe cer.
5. dìkámbá djámí djáʃíkà nì djákínà
Prietenul meu a cântat şi a dansat.
6. ŋgámónà dìkúŋgú djámí
Am văzut oare eu peştera mea?
7. ŋgámóná málà mùkìtándà
Eu am văzut bărbaţii în piaţă.
8. ŋgásáŋgá múlóʒí mwámì mùlwándà
Eu am întâlnit vrăjitorul meu în Luanda.
9. mùkìtándà mwálá djálá djámì
Bărbatul (soţul) meu este în piaţă.
10. mùdìkúŋgù ŋgámónà màkòlómbóló
Am văzut oare eu cocoşii în peşteră?
11. àtú ádjà dìhónʒò mùlwándá
Au mâncat oare oamenii banana în Luanda?

(a) Traduceţi în limba română (un enunţ este foarte apropiat ca sens de unul din enunţurile de mai sus):

12. múlóʒí mwámónà ʒìtéténbwá
13. ʒìtéténbwá ʒjálà mùdjúlù
14. ŋgákínà
15. djálá djámónà màhónʒò mùlwándá

(b) Traduceţi în limba kimbundu (un enunţ ar putea avea mai mult decât o singură variantă de traducere):

16. Am cântat oare eu?
17. Omul a întîlnit vrăjitorul şi prietenul în piaţă.
18. Bărbatul (soţul) meu a văzut peştera.
19. Sunt vrăjitori în Luanda.

⚠ Limba kimbundu (mbundu de nord) aparţine grupului bantu al ramurei benue-congoleze a familiei atlantic-congoleze. Este vorbită de circa 50 000 de persoane în Angola. w = u în cuvântul ouă. j = i în cuvântul iar. ʃ și ʒ sunt consoane. Semnele ˊ și ˋ indică, respectiv, tonul înalt și jos.

—Bruno L'Astorina