Problem:IOL/2013/i3/ro

From IOL Wiki
< Problem:IOL‎ | 2013‎ | i3

IOL 2013 Problema #3 Pirahā

Sunt date cuvinte şi sintagme în limba pirahã şi transcripţiile simplificate ale pronunţării lor în vorbirea ordinară:

bagiai baabi ba.gia.1baa.bi hoț rău
bahoigatoi ba.hoi.ga.1toi porc
bahoigatoi baihiigi ba.2hoi.ga.to.bai.1hii.gi porc încet
giopai gio.1pai câine
giopai hoigi gio.pa.1hoi.gi câine murdar
giopai sabi gio.pa.1sa.bi câine supărat
giopai xaibogi 2gio.pa.1ai.bo.gi câine rapid[1]
hixi hi.1ʔi șobolan
hixi xitaixi hi.ʔii.1tai.ʔi șobolan greu
kagahoaogii toio ka.ga.ho.ao.gi.to.1io papaya veche
kagaihiai ka.1gai.hi.ai jaguar
kagaihiai baagiso ka.gai.2hia.1baa.gi.so mulți jaguari
kagaihiai xaibogi ka.gai.2hia.1ai.bo.gi jaguar rapid[2]
kagihi ka.gi.1hi viespe
kahai baihiigi ka.2ha.bai.1hii.gi săgeată înceată
kaibai xogiai kai.1bao.gi.ai maimuță mare
kaoaibogi kao.1ai.bo.gi spirit al junglei
kaoaibogi sabi kao.ai.bo.gi.1sa.bi spirit al junglei supărat
koxopa ko.ʔo.1pa stomac
piahaogixisoaipi pia.hao.gi.ʔi.so.1ai.pi banană pentru gătit[3]
poogaihiai poo.1gai.hi.ai banană
tagasaga ta.ga.1sa.ga macetă
xabagi 1ʔa.ba.gi tucan
xabagi giisai ʔa.ba.gi.gii.1sai acest tucan
xagai ʔa.1gai încovoiat
xaogii 1ʔao.gii femeie străină
xibogi 1ʔi.bo.gi lapte
xiga 1ʔi.ga tare
xiiaapisi ʔii.1aa.pi.si mânecă
xisipoai ʔi.si.po.1ai aripă
xisitai xagai ʔi.si.1taa.gai pană încovoiată
xisoobai ʔi.1soo.bai vidră
xogiai ʔo.gi.1ai mare

Înscrieți cum se pronunță următoarele cuvinte și sintagme:

xaaibi subțire
xaapisi braț
xitiixisi pește
bigi pământ
kagahoaogii papaya
kaibai maimuță
kapiigaiitoii creion
poogaihiai toio banană veche
xabagi kapioxio alt tucan
xabagi xogiai tucan mare

⚠ Pirahã este limba tribului izolat pirahã, care locuieşte pe teritoriul statului Amazonas în Brazilia. Este unicul membru supravieţuitor al familiei de limbi mura. [ʔ] este o consoană (aşa-numita ocluziune glotală). [h] = h in cuvântul ham. Semnul . marchează limitele dintre silabe. Semnul 1 înainte de o silabă arată accentul primar. Semnul 2 înainte de o silabă arată accentul secundar (dacă există).

—Artürs Semeņuks

  1. Modificat de Vlad A. Neacșu. Varianta oficială: câine repede.
  2. Modificat de Vlad A. Neacșu. Varianta oficială: jaguar repede.
  3. Modificat de Vlad A. Neacșu. Varianta oficială: banană alimentară.