Problem:IOL/2013/i4/ro

From IOL Wiki
< Problem:IOL‎ | 2013‎ | i4

IOL 2013 Problema #4 Muna

Sunt date propoziții în limba muna şi traducerile lor în română:

1. murihino andoandoke dofoni we molo.
Elevii Maimuţei urcă muntele.
2. lambuku nakumodoho.
Casa mea va fi departe.
3. lambuhindo lagahi nofanaka.
Casele furnicilor sunt calde.
4. lagahino damumaa kaleino robhine.
Furnicile lui vor mânca banana femeii.
5. a dhini nofumaa ndokehiku.
Demonul mănâncă maimuţele mele.
6. robhineno naghumoli lambuno adhiadhini.
Femeia lui va cumpăra casa Demonului.
7. a kontuhi namanaka.
Pietrele vor fi calde.
8. a robhinehi dakumala we andoandoke.
Femeile se vor duce la Maimuță.
9. a murihi dosuli we lambuhi.
Elevii revin la case.
10. lagahino muriku dokodoho.
Furnicile elevului meu sunt departe.
11. adhiadhini nododo molondo.
Demonul taie muntele lor.

(a) Traduceţi în română:

12. andoandoke nogholi lagahiku.
13. a dhinihi dasumuli we murindo robhinehi.

(b) Traduceţi în limba muna:

14. Furnica va urca pe piatra elevului.
15. Furnicile se duc la Demon.
16. Maimuţele femeilor mele vor tăia bananele mele.
17. Munt, ii maimuţei sunt departe.

⚠ Limba muna face parte din familia austroneziană. Este vorbită de aproximativ 300 000 de persoane în Indonezia. Numele subliniate aparţin unor personaje de basm.

—Ksenia Gilyarova