Problem:IOL/2016/i3/ro

From IOL Wiki
< Problem:IOL‎ | 2016‎ | i3

IOL 2016 Problema #3 Kunuz Nubian

Sunt date enunţuri în limba kunuz-nubiană şi traducerile lor în limba română:

1. ar kanarriːcciːg kamiːg jaːnticcirsu.
Noi am cumpărat cămilele pentru vecini.
2. tirt kadeːg allesu.
Proprietarul a reparat rochia.
3. jahali waliːg darbadki biticcirra.
Tinerii le vor da găina câinilor.
4. man jahalgi kadeːcciːg maːgtirsu.
El a furat rochiile pentru tânăr.
5. ay beyyeːcciːg ajaːnirri.
Eu cumpăr salbele.
6. wal aygi baːbiːg eldeːnsu.
Câinele a găsit uşile pentru mine.
7. magas ikki waliːg ticcirsu.
Hoţul v-a dat câinii.
8. iːdi magaski kamiːg tirsa.
Bărbaţii i-au dat cămilele hoţului.
9. ay hanuːg bijomri.
Eu voi lovi măgarul.
10. sarkaːyi aygi beyyeːcciːg adeːnda.
Laşii îmi dau mie salbele.

(a) Traduceţi în limba română:

11. magasi argi ajomirra.
12. ay kanarriːg baːbki alletirsi.
13. hanu tirtiːg elirsu.
14. tirti argi kamgi deːccirsa.
15. ay darbadki bijaːndi.

(b) Traduceţi în limba kunuz-nubiană:

16. Vecinii îi dau salba proprietarului.
17. Tânărul a cumpărat câinele pentru noi.
18. Noi îl vom fura.
19. Proprietarii au lovit hoţii.
20. Câinii au găsit găinile pentru laş.

⚠ Limba kunuz-nubiană face parte din familia sudaneză de est. Este vorbită de circa 50 000 de persoane în Egipt. y = i în cuvântul iar. Semnul : indică faptul că vocala precedentă este lungă.

—Aleksejs Peguševs