Problem:IOL/2019/i3/ro

From IOL Wiki
< Problem:IOL‎ | 2019‎ | i3

IOL 2019 Problema #3 Book Pahlavi script

Sunt date cuvinte în limba persană medie, înscrise cu scriere pahlavi livrescă:

Cercetătorii aplică două sisteme pentru a reprezenta cuvintele în limba persană medie cu ajutorul caracterelor latine. Sistemul care reflectă ortografia pahlavi se numește transliterare științifică. La rândul său, sistemul care reprezintă pronunțarea presupusă a cuvintelor se numește transcripție.

Unele cuvinte pot fi înscrise în pahlavi în moduri diferite. De exemplu, cuvântul dīdan ‘a vedea’ poate fi înscris ca (transliterare științifică: HẔYTWN-tn') sau ca (transliterare științifică: dytn').

(a) Potriviți fiecare cuvânt de mai sus cu transliterarea sa științifică și cu transcripția. A se nota că cuvintele înscrise cu caractere pahlavi pot corespunde mai multor cuvinte în persana mijlocie.

1. ɔslwn' āsrōn preot
2. sydɔ syā negru
3. DMYA xōn sânge
4. AHTE xwah soră
5. blbwt' barbut liră
6. gyɔh giyāh iarbă
7. ALBA čahār patru
8. dwt' dūd fum
9. mwd mōy păr
10. gdk' gēg hoț
11. hmyšk' hamēšag mereu
12. LK tu
13. gwklt' gōgird sulf
14. wɔcɔl wāzār piață
15. MLKTA bāmbišn regină
16. HZWLYA hūg porc
17. zwzk' zūzag arici
18. whɔl wahār primăvară
19. APLA xāk pământ, praf
20. gwn' gōn culoare
21. LCDr' tar peste, prin
22. mng mang măselariță
23. lwlk' rūrag plantă medicinală
24. ẔWẔN' drahm drahmă (unitate de măsură)
25. dlmnk' dramanag pelin
26. NKSWN-tn' kuštan a omorî
27. ɔwzmbwlt' uzumburd smarald
28. glmwk' garmōg cald, fierbinte
29. ɔhlmn' Ahreman duhul rău
30. ɔylɔnštr' Ērān-šahr tărâmul arienilor
31. ywdtɔk' ǰudāg separat, deosebit
32. dhšk' daxšag mark, semn; memorie
33. nhɔl nihāl puiet
34. lwcynk' lawzēnag produs de cofetărie din migdale

(b) În pahlavi livresc, un anumit cuvânt în persana medie se înscrie de obicei într-un mod grafic specific. Identificați acest cuvânt.

(c) Cuvintele următoare sunt înscrierile alternative ale unora din cuvintele de mai sus.

Identificați-le și prezentați transliterările lor științifice.

(d) Scrieţi cu scriere pahlavi livrescă:

KK. DKRA muɣ curmal
LL. dlwnd druwand rău, păcătos, nelegiuit
MM. stwl stōr cal
NN. cmbl čambar cerc

(!) O explicaţie adăugătoare, pe lângă răspunsuri, nu se cere şi nici nu va fi notată.

⚠ Limba persană medie aparține ramurei iraniene a familiei indo-europene. Era vorbită în Imperiul Sasanid și a supraviețuit prin secole în calitate de limbă scrisă, înseosebi în traduceri din canonul zoroastrian. Transcripția utilizată aici corespunde pronunției reconstruite din sec. III d. Hs.. Semnul ˉ indică lungimea vocalei. č = c în cuvântul ceai; h = h; ǰ = g în cuvântul geam; š = ș; w = u în cuvântul ouă; xch din Bach; ɣ = x însă sonor; y = i în cuvântul iar; z = z. Cunoașterea limbilor iraniene moderne nu este relevantă pentru soluționarea problemei de față.

—André Nikulin (consultant: Miguel Ángel Andrés Toledo)