Problem:IOL/2019/i5/ro

From IOL Wiki
< Problem:IOL‎ | 2019‎ | i5

IOL 2019 Problema #5 Nooni

Sunt date enunţuri în limba nooni, care se pronunțau în diferite zile ale „săptămânii” nooni, şi traducerile lor în limba română:

spus bvutfu
1. fɔgò cǐ nú bvúmbòn.

me ncí nɔ̂ː ntɔ᷅ fɔ̀wǎy bvúmbòn.

Ieri a fost bvumbon.

Bvumbon eu am venit la piață.

2. wɔ̀ nǔ yúː cɔ́ŋ kèŋkfǔ bvúsɔ̀w. Bvusɔw vei fura yamul.
3. kwɔ᷆ːn nǔ bóy fí me bvúzhí. Bvuzhi femeia mă va ajuta.
spus bvusɔw
4. wvù tɔ̀ nɔ̂ː bɔ᷅ŋ ŋwà bvûŋka᷆ː. Bvuŋka el a găsit cartea.
5. fɔ̀ shě ntfǔː nú bvútfu᷅.

me nú mbóy ncáw mutù bvútfu᷅.

Poimâine este bvutfu.

Bvutfu voi alege mașina.

6. wvù bɛ̂ː yo᷅ kwɔ᷆ːn ɛ̀bɛ̀n. Astăzi el a omorât-o pe femeie.
7. wɔ̀ tɔ̀ nɔ̂ː yo᷅w cɔ̌ŋ. Tu ai auzit hoțul demult.
spus bvukema
8. ntfǔː nú bvûŋka᷆ːde᷆n.

cɔ̌ŋ nú bóy bɔ́ŋ bèsèn bvûŋka᷆ːde᷆n.

Mâine este bvuŋkaden.

Bvuŋkaden hoțul ne va găsi.

9. me mbɛ̂ː nca᷅w ŋwà ɛ̀bɛ̀n. Astăzi eu am ales cartea.
10. dìɛ̀msɛ̌n nú yɛ́n wvù lě. Bărbatul acuși îl va vedea.
11. kefwé cí nú bvûŋka᷆ː. Alaltăieri a fost bvuŋka.
spus bvuŋka
12. me nú nfí dìɛ̀msɛ̌n. Acuși voi ajuta bărbatul.
13. kwɔ᷆ːn cǐ nɔ̂ː yɛ᷅n wáy é bvútfu᷅. Bvutfu femeia a văzut piața.
14. bèsèn nǔ géː cɔ́ŋ mutù ɛ̀bɛ̀n. Astăzi vom fura mașina.
15. bɔ́ nɔ̂ː yɛ᷅n me lé fɔ̀wǎy. Ei tocmai m-au văzut la piață.

(a) Traduceţi în limba română:

spus bvuŋkaden
16. bvúsɔ̀w nǔ fɔ̀ shě ntfǔː.
17. me nú ŋgéː nyɛ́n kèŋkfǔ lé ɛ̀bɛ̀n.
18. wvù tɔ̀ nɔ̂ː yɛ᷅n bèsèn ě bvúmbòn.
19. bèsèn nǔ bóy tɔ́ fɔ̀wǎy bvúzhı᷇ːde᷆n.

(b) Prima zi a săptămânii nooni este bvutfu. Care este ordinea zilelor nooni?

(c) Traduceţi în limba nooni:

spus bvumbon
20. Bvusɔw eu am ajutat bărbatul.
21. Hoțul tocmai a furat yamul.
22. Bvuŋkaden voi auzi mașina.
23. Astăzi femeia îl va omorî pe bărbat.
24. Astăzi bărbatul te-a văzut.

⚠ Limba nooni aparține grupului beboid al familiei atlantic-congoleze. Este vorbită de circa 40 000 de persoane în Camerun.

ɛ și ɔ sunt vocale. ŋ, sh, y și zh sunt consoane. Semnul ː indică lungimea vocalei. Semnele diacritice superscrise indică tonul: –́ înalt, –̂ descendent (]nalt ↘ jos), –᷆ descendent (mediu ↘ jos), –̀ jos, –᷅ ascendent (jos ↗ mediu), –̌ ascendent (jos ↗ înalt); dacă nu este niciunul, înseamnă că silaba are un ton mediu.

Yamul este tuberculul comestibil al plantei tropicale cu același nume.

—Samuel Ahmed